MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

ZP/MOK/3/2015 „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23”

 

Nazwa zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu
przy ul. Kossaka 23”


Postępowanie w trybie:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

PLIKI DO POBRANIA:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Dokumentacja techniczna
4) Informacja nr 1 o zapytaniach do treści SIWZ z dnia 10.07.2015
5) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 15.07.2015
6) Informacja nr 2 o zapytaniach do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ – 15.07.2015
7) Zmieniony przedmiar robót – 15.07.2015

8) Informacja nr 3 o zapytaniach do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ – 20.07.2015
9) Zmieniony przedmiar robót – 20.07.2015
10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.07.2015
11) Informacja nr 4 o zapytaniach do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ – 22.07.2015
12) Zmieniony przedmiar robót – 22.07.2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
PLIKI DO POBRANIA:
13) Treść informacji z dnia 19.08.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
PLIKI DO POBRANIA:

14) Treść ogłoszenia z dnia 25.08.2015r.