MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Galeria MOK zaprasza

 

Wernisaż wystawy "Z przeszłością na TY"
26 listopada, godz. 13.00


Na wystawę składa się 20 prac powstałych w trakcie warsztatów fotograficznych organizowanych podczas tegorocznych wyjazdów w ramach "Kwadratu Podróżniczego". Autorzy prac są mieszkańcami Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie. Inspiracją powstawania fotografii były wyjazdy organizowane do miejsc niezwykłych, związanych z naszą burzliwą historią i wybrane przez samych mieszkańców. Celem projektu jest budowanie relacji interpersonalnych, poszukiwanie i rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Szczególnie w sytuacji borykania się z zaburzeniami psychicznymi. Sama wystawa ma służyć przełamywaniu stereotypów w postrzeganiu osób bezdomnych.
Jest również formą readaptacji społecznej odbiorców pomocy społecznej.

Warsztaty fotograficzne łącznie z wystawą  są organizowane w ramach realizacji projektu "Przełamać barierę 2018 - aktywizacja i integracja społeczna osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi".
Jest to realizacja zadania publicznego "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

 

Galeria MOK, ul. 3 Maja 91a
Wystawa czynna do 3 grudnia 2018 r.
Wstęp wolny.