baner
fb

Ścieżka powrotu

O orkiestrze

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrzu jest kontynuatorem działalności Orkiestry Załogowej Kopalni „Makoszowy”, która rozpoczęła swoją działalność artystyczną w 1906 roku. Dyrygentem Orkiestry jest Henryk Mandrysz związany z nią nieprzerwanie od 1955 roku. Orkiestra aktualnie liczy 57 muzyków. Część muzyków to byli i obecni pracownicy Kopalni.

W Orkiestrze grają również muzycy profesjonalni, nierzadko legitymujący się wyższym wykształceniem muzycznym. Orkiestra koncertuje przy różnych okazjach. Wykonywany przez nią repertuar muzyczny zaspakaja nawet najwybredniejsze gusta muzyczne, bowiem oprócz tradycyjnego folkloru górniczego, Orkiestra wykonuje i inne gatunki muzyczne.

Jednym z największych sukcesów Orkiestry było zajęcie przez nią  dwóch pierwszych miejsc na międzynarodowym konkursie orkiestr dętych w Bösel (Niemcy) w kategorii „najlepsza orkiestra koncertowa” oraz „najlepszy dyrygent konkursu”. W organizowanych przeglądach orkiestr przez Gliwicką Spółkę Węglową S.A. oraz resort górnictwa, Orkiestra permanentnie zajmowała pierwsze lokaty.

Orkiestra współpracuje z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, w którym ma swoją siedzibę. W miesiącach letnich Orkiestrę można usłyszeć w Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Niewątpliwie Orkiestra stanowi charakterystyczny składnik tradycji śląskiego regionu. Dzięki niej, tradycja muzykowania trwa nadal.

1 września 2012r. Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „MAKOSZOWY” zostało uhonorowane w kategorii dziedzictwo kulturowe regionu znakiem jakości: „Marka Śląskie”

 

6 stycznia w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Słowiki z Przyszowic i Orkiestry Dętej KWK Makoszowy pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Zapraszamy do przeczytania artykułu o koncercie.