MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

STATUT PLACÓWKI

Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXVII/361/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zabrzu.
więcej