MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

DOK Kończyce

Image

Tel. 32 275 04 05 

Kierownik: Czesława Kowalczyk

Image

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŁYCH 2021

PONIEDZIAŁEK
9.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów
13.30
-
zajęcia kółka plastycznego dla dzieci

15.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dzieci
15.00 - zajęcia dla dzieci w Ośrodku Kuratorskim nr 2

19.15 - Gyrokinesis® - gimnastyka dla pań i panów

WTOREK
9.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów
14.30 - Przyroda wokół nas - zajęcia dla dzieci
15.00 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2
17.00 - zajęcia plenerowe z nordic walking dla młodzieży i dorosłych
18.00 - spotkania Rady Dzielnicy Kończyce (pierwszy wtorek po 15-tym każdego miesiąca)
19.00 - dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy Kończyce


ŚRODA
9.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów
13.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dzieci
15.00 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2
17.00 - spotkania hodowców gołębi (co drugą środę)

CZWARTEK
9.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów
15.00 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2
16.00 - kółko szachowe

PIĄTEK

15.00 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2
16.30 - zajęcia taneczne dla dzieci


PLANY ARTYSTYCZNE - PAŹDZIERNIK 2021


Regulamin imprez i zajęć stałych w siedzibach MOK

Procedura uzupełniająca do Regulaminu

Regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego

Rozporządzenie Rady Ministrów / Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zmianami

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

ZAJĘCIA STAŁE DOK KOŃCZYCE

Poniedziałki

*9.30 - 12.30 zajęcia plastyczne dla seniorów

-haft matematyczny, rzeźba, malarstwo decoupage

*14.00 – 16.30 - zajęcia kółka plastycznego

dla dzieci

*15.00 – 19.00 – zajęcia świetlicy kuratoryjnej

*16.00 – 17.30. - zajęcia sportowe (tenis stołowy)

*17.00 – 19.00 – spotkania hodowców gołębi

(co drugi tydzień

*18.30 - 20.00 – spotkania grupy młodzieżowej

(gry planszowe)

*19.15.00 – 20.30. gyrokinezis - gimnastyka dla

pań i panów

Wtorki

*9.30 - 12.30 zajęcia plastyczne dla seniorów

-haft matematyczny, rzeźba, malarstwo dequpage

*15.00 – 19.00 – zajęcia świetlicy kuratoryjnej

*16.00 - 17.30 –przyroda wokół nas zajęcia dla dzieci

*18.00 - 20.00 spotkania Rady Dzielnicy (pierwszy

wtorek po 15 każdego miesiąca)

*20.00- 21.00 Zajęcia Fitness dla pań i panów

Środy

*9.30 - 12.30 zajęcia plastyczne dla seniorów

-haft matematyczny, rzeźba, malarstwo decoupage

*1400 - 16.30 zajęcia plastyczne dla dzieci

*15.00 – 17.00 –zajęcia świetlicy kuratoryjnej

*14.15 - 16.30 - kółko szachowe dla dzieci

*17.00 - 19.30 - spotkania klubu seniora

*20.00 - 22.00 - zajęcia sportowe (tenis stołowy)

Czwartki

*9.30 - 12.30 zajęcia plastyczne dla seniorów

-haft matematyczny, rzeźba, malarstwo decoupage

*15.00 – 17.00 – zajęcia świetlicy kuratoryjnej

*16.00 - 21.00 – rozgrywki szachowe dorosłych

*18.30 – 19.30 – spotkania grupy młodzieżowej

(gry planszowe)

*18.00 - 2100 - zajęcia sportowe (tenis stołowy)

*19.00- 20..00 Zajęcia Fitness dla pań i panów

Piąteki

*10.30 - 13.30 zajęcia plastyczne dla seniorów

-haft matematyczny, rzeźba, malarstwo decoupage

*14.00 - 16.30 –zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat

*14.00-15.00 pogotowie egzaminacyjne z biologii

*15.00 – 17.00 – zajęcia świetlicy kuratoryjnej

*15-17Kółkodziennikarskie i warsztaty teatralne

*1 5.00 – 16.30 –warsztaty plastyczne z dziećmi

z Ośrodka Kuratorskiego

* 16.00 – 18.00 – spotkania członków stowarzyszeń wg potrzeb

* 18.00 – 20.00 – spotkania grupy młodzieżowej

(gry planszowe)

*20.00- 21.00 Zajęcia Fitnes dla pań i panów

Drukuj PDF