MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Ogłoszenia

ZP/MOK/1/2017 "Roboty podobne - Etap II, część 1"

znak sprawy: ZP/MOK/1/2017

Więcej…

ZP/MOK/3/2016 „ Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej"

znak sprawy: ZP/MOK/3/2016

Więcej…

ZP/MOK/2/2016 „Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap I – zamówienie uzupełniające”

znak sprawy: ZP/MOK/2/2016

Więcej…

ZP/MOK/1/2016 „Wzmocnienie nadproża łukowego i wyrównanie ścian fundamentowych - zamówienie dodatkowe"

znak sprawy: ZP/MOK/1/2016

Więcej…

ZP/MOK/5/2015 „Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Parku Hutniczym 11"

znak sprawy: ZP/MOK/5/2015

Więcej…

ZP/MOK/4/2015 „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 – etap I - roboty uzupełniające"

znak sprawy: ZP/MOK/4/2015

Więcej…

ZP/MOK/3/2015 „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23”

znak sprawy: ZP/MOK/3/2015

Więcej…

ZP/MOK/2/2015 „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 114”

znak sprawy: ZP/MOK/2/2015

Więcej…

ZP/MOK/1/2015 „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 – etap I”

znak sprawy: ZP/MOK/1/2015

Więcej…