MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

konkursy

Konkursy

Konkurs Fotograficzny "Zabrze jest piękne" - TUTAJNormal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

43 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

„ Proza i poezja na wschód od Bugu”

eliminacje wojewódzkie

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezji i Prozy na Wschód od Bugu” ma na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej najbardziej wartościowych utworów literatury narodów zamieszkałych na wschód od Bugu.

 

1. Organizatorzy Konkursu

Organizatorami Konkursu w skali ogólnopolskiej są

- Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód,

- Ministerstwo Edukacji Nauki ,

 

Organizatorami eliminacji wojewódzkich Konkursu są:

- Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego w Zabrzu

- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu DOK- Biskupice

- Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy

Polska-Wschód w Katowicach,

2. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter imprezy corocznej.

2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Uczestnicy konkursu biorą udział w eliminacjach szkolnych – środowiskowych i wojewódzkich .

4. Nie ogranicza się liczby uczestników eliminacji szkolnych- środowiskowych

 

5. Organizatorzy eliminacji wojewódzkich ustalają limit uczestników

do 5 osób z jednej grupy wiekowej z placówki lub szkoły.

6. W 2013 roku w eliminacje wojewódzkie kończą Konkurs

 

3. Etapy konkursu

Tegoroczny Konkurs ma charakter dwuetapowy

a) Eliminacje szkolne – środowiskowe

Do 15 maja 2013 r.

b) Eliminacje wojewódzkie- DOK-Biskupice Zabrze

ul. Kossaka 23

3 czerwca 2013 r. / godz.11. 00/

4. Repertuar

1. Osoby przystępujące do Konkursu przygotowują trzy utwory:

- dwa poetyckie,

- jeden utwór prozy ( krótkie opowiadanie lub wybrany fragment większego utworu).

 

2. Przynajmniej dwa z wybranych utworów powinny być recytowane w języku polskim.

  1. Czas recytacji wszystkich utworów nie może przekraczać 7 minut.

 

5. Przesłuchania konkursowe

1. Organizatorzy Konkursu powołują jury.

 

2. Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru – wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora,

b) interpretacja tekstu,

c) kultura słowa,

d) ogólny wyraz artystyczny.

 

3. W składzie jury powinni zasiadać:

 

- Instruktorzy amatorskich zespołów recytatorskich i teatralnych,

- aktorzy i reżyserzy zawodowi,

- nauczyciele - poloniści i rusycyści,

- literaci i tłumacze.

6. Nagrody

Laureaci eliminacji wojewódzkich stopni otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Fundatorami nagród eliminacji wojewódzkich w Zabrzu jest :

Urząd Miasta Zabrze

Terminarz etapów Konkursu :

- Finał eliminacji wojewódzkich konkursu odbędzie się w dniu 03.06.2013 (poniedziałek) wszystkie typy szkół w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 (Zabrze – Biskupice).

- Początek przesłuchań od godz. 11.00

Informacje Organizacyjne :

 

Karty zgłoszeń (3 egz. A-4 dla każdego uczestnika) uczestników finału Konkursu należy przesyłać na adres: DOK Biskupice

ul. Kossaka 23 41-803 Zabrze w nieprzekraczalnym terminie

do 20 maja 2013 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu

tel. DOK-Biskupice 32 274-73-38; Sekretarz Konkursu - Krystyna Żółtańska - Martyna

oraz pod prywatnym numerem telefonu

503 049 328 Krystyna Żółtańska – Martyna.