MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

ZP/MOK/1/2015 „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 – etap I”


Nazwa zamówienia:

 

„Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu
przy ul. Dorotki 3 – etap I”


Postępowanie w trybie:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

 

PLIKI DO POBRANIA:
1)  Ogłoszenie
2)  SIWZ
3)  Dokumentacja techniczna
4)  Zmiana treści SIWZ

Informacje o zapytaniach do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
PLIKI DO POBRANIA:

5) Pytanie 1
6) Pytanie 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
PLIKI DO POBRANIA:
7) Treść informacji z dnia 15.04.2015 r.
8) Treść informacji z dnia 24.04.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
9) Treść ogłoszenia z dnia 06.05.2015 r.