MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Moda na polski

„Miłość jest własny bieg bycia naszego...” - te słowa będą towarzyszyć tegorocznej „Modzie na polski”. Chcemy potraktować „miłość” jako punkt, słowo wyjścia do tradycyjnie wielokierunkowej refleksji.

Każdemu wolno kochać – śpiewano. Każdy chce kochać (i być kochanym). Oznacza to, że możemy mówić o miłości między dwojgiem ludzi: fizycznej lub platonicznej, lub też pełnej, zawierającej w sobie pierwiastek fizyczny i duchowy, ale też o miłości rodzicielskiej,  miłości ojczyzny, miłości przyjaciół (i nieprzyjaciół). Niektórzy twierdzą, że objawy zakochania i lekkich (?) niedomagań psychicznych są bardzo podobne (lub takie same).
W tym roku, 4 marca zapraszamy wraz z opiekunami wszystkich, których temat miłości dotyczy – bo: „miłość jest własny bieg bycia naszego...” - to ustalił w XVI wieku, przedwcześnie zmarły Mikołaj Sęp Szarzyński, prekursor polskiego baroku. On też dodał nieco dalej, w tym samym wierszu (w sonecie V,  „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego”) znamienną przestrogę: „ale z żywiołów utworzone ciało/ (…) zawodzi duszę, której wszystko mało.”
I to jest dopiero problem: dusza, której wszystko mało.

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a
Organizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.