MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Ważne informacje

Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Dzielnicowych Ośrodków Kultury, Kina ROMA
oraz Ośrodka Działań Artystycznych!

Aby udział w zajęciach i wydarzeniach był dla wszystkich bezpieczny i komfortowy,
prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

Regulamin imprez i zajęć stałych w siedzibach MOK

Procedura uzupełniająca do Regulaminu

Rozporządzenie Rady Ministrów / Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zmianami

Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii