MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Edukacyjna wystawa w Biskupicach

”Młodzi Gniewni u źródeł demokracji” - wystawa edukacyjna

Wystawa czynna: 22.03.2021 - 30.09.2021
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Biskupice

Wystawa jest efektem projektu „Młodzi Gniewni u źródeł demokracji”, który był próbą nowatorskiego podejścia do edukacji obywatelskiej i medialnej, mającą dotrzeć do grupy biskupickiej młodzieży, której brakowało zrozumienia mechanizmów wpływu konkretnych struktur demokratycznych na otaczającą ją rzeczywistość, co przekładało się na jej niską aktywność obywatelską. Umiejętności potrzebne do działań projektowych młodzież pozyskiwała na warsztatach filmowych, fotograficznych, dziennikarskich i warsztatowych spotkaniach realizacyjnych obejmujących całościowo konkretne zamierzenie. Przeprowadzono spotkania i wywiady z przedstawicielami samorządów na różnych szczeblach, organizacji pozarządowych i społecznikami w instytucjach  - miejscach ich działania i pracy. Z tych spotkań powstała dokumentacja fotograficzna i filmowa - filmy stworzone pod opieką profesjonalistów były emitowane na YouTube i Facebooku. Założeniem było także zapoznanie młodzieży z działaniem administracji struktur europejskich poprzez wizytę w Parlamencie Europejskim, jednak te plany  pokrzyżowała pandemia COVID-19. Kolejnym etapem było zaangażowanie chętnych młodych ludzi do współprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu wiedzy o społeczeństwie w innych placówkach w województwie. Dzięki udziałowi młodzieży w projekcie wzrosła jej wiedza z zakresu uwarunkowań społeczno-politycznych naszego kraju i rozwinęły się postawy obywatelskie. Projekt „Młodzi Gniewni u źródeł demokracji” realizowano od kwietnia 2019 r. do końca listopada 2020 r. w DOK Biskupice we współpracy z Zabrzańskim Stowarzyszeniem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga” dzięki dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.