MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Kultura bez barier

baner promujący przedsięwzięcie grantowe

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Realizuje przedsięwzięcie grantowe

„Kultura – Integracja – Edukacja – poprawa dostępności oferty
Miejskiego Ośrodka Kultury”,

finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest:

  • poprawa dostępności oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • przedstawienie jej w prosty i atrakcyjny sposób,
  • zaangażowanie całego zespołu i podniesienie kompetencji pracowników
  • wprowadzenie dostępności jako stałej praktyki
  • edukacja kulturalna dzieci ze szczególnymi potrzebami
  • rozwój i zróżnicowanie widowni

 

Wartość grantu: 50 816,00 PLN

plakat promujący przedsięwzięcie grantowe, logo Funduszy Europejskich, logo Unii Europejskiej, logo MOK, flaga Rzeczypospolitej Polskiej