MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Kultura - Integracja - Edukacja

baner promujący przedsięwzięcie finansowane w ramach projektu

Przedsięwzięcie grantowe: „KULTURA – INTEGRACJA – EDUKACJA – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury”
październik 2022 – kwiecień 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia grantowego „Kultura – Integracja – Edukacja – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury”.

W ramach projektu w październiku odbędzie się w MOK Dzień Otwarty, w ramach którego przewidziano prelekcje specjalistów, dyskusję oraz pokazy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), a także spektakl „Bomby w ciszy” w wykonaniu aktorów Teatru Plastycznego „Sen” z Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Ponadto w Kinie ROMA zaplanowano również seanse filmowe dla osób ze szczególnymi potrzebami,
a w MOK warsztaty integracyjne.


DZIEŃ OTWARTY
25 października 2022 r., godz. 9.00-13.00

 • 8.30     Rejestracja gości
 • 9.00     Uroczyste otwarcie – przywitanie gości przez Dyrektora MOK
 • 9.30     „Komunikacja i obsługa klienta z niepełnosprawnością słuchu – dobre praktyki” -
  Agnieszka Majnusz, Małgorzata Żywina
 • 10.00   „Dostępność plus u osób niesłyszących – trudności i bariery komunikacyjne w przestrzeni publicznej z perspektywy głuchych” - Anna Michalska
 • 10.30   „Podstawy dobrej i skutecznej obsługi klienta z niepełnosprawnością wzroku” -
  Krzysztof Wostal
 • 11.00   Dyskusja / przerwa kawowa
 • 11.30   „Osoby ze spektrum autyzmu w kulturze i życiu społecznym” - Stanisława Stus
 • 12.00   „Jak rozmawiać żeby się dogadać – komunikacja z osobą z niepełnosprawnością intelektualną” -
  Sylwia Lipińska – Wycisk

Podczas prelekcji obecny będzie tłumacz języka migowego.
Wejście dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu.
Poczęstunek: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie


SPEKTAKL TEATRALNY
28 października 2022 r. godz. 11.00

Inscenizacja plastyczna „Bomby w ciszy”
w wykonaniu aktorów Teatru Plastycznego SEN
Scenariusz i reżyseria: Tomasz Irski

Teatr Plastyczny SEN, działający od 8 lat w kieleckim Wojewódzkim Domu Kultury przygotował kolejną inscenizację w wykonaniu osób niedosłyszących pt.: „Bomby w ciszy”. Widowisko przedstawia codzienne życie ludzi w dobie pokoju, w szczególności niepełnosprawnych, którzy w normalnych – pokojowych warunkach „walczą”
z przeciwnościami losu, jaką jest właśnie niepełnosprawność.

Rehabilitację i egzystencję przerywa nagle nalot i wybuch, którego huk całkiem zagłusza
i powala wszystkich na ziemię. Jak się okazuje jest to atak, który nie tylko ogłusza lecz przede wszystkim zabija. Prezentacja ukazuje przerwaną przez inwazję „walkę”
z niepełnosprawnościami i śmierć, jak się okazuje w obliczu wojny.

Wejście dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu.


październik 2022 – marzec 2023

- SEANSE W KINIE ROMA dla osób ze szczególnymi potrzebami

- WARSZTATY INTEGRACYJNE W MOK:

 • Na skrzydłach motyla – twórczy świat zmysłów
 • Migajmy razem – warsztaty komunikacyjne
 • Warsztaty logorytmiczne
 • Bajkoterapia
 • Sprytne ręce – warsztaty kreatywne
 • Muzykoterapia
Podczas warsztatów obecny będzie tłumacz języka migowego.
Wejście dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Przedsięwzięcie grantowe: „KULTURA – INTEGRACJA – EDUKACJA – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury” finansowane w ramach projektu
„Kultura bez Barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278 08 02 lub 531 614 667

plakat promujący przedsięwzięcie grantowe