MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

XIII Festiwal "Kurtyna w górę"

baner promujący festiwal

XIII INTEGRACYJNY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
"KURTYNA W GÓRĘ"
19 maja 2023 r., od godz. 9.00


Festiwal „Kurtyna w górę - Zabrze 2023 r.”, którego organizatorem jest od 16 lat Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu to zabawa z teatrem. Prezentacja szkolnych teatrów szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej
z regionu, jest doskonałą formą terapeutyczną, edukacyjną i rozwijającą zainteresowania oraz umiejętności wszystkich uczestników. Jest też spotkaniem integracyjnym dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami oraz nauczycieli, terapeutów, rodziców i innych osób zaangażowanych
w pracę z tą wyjątkowo uzdolnioną grupą młodych ludzi. Festiwal nie ma formy konkursowej,
jednak powołane JURY przyznaje nagrody za wyjątkowość prezentacji.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Na zgłoszenia do Festiwalu Organizatorzy czekają do 10 maja 2023 r.
Wiecej informacji, regulamin i karta zgłoszeniowa: TUTAJ

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna w Zabrzu

czerwony plakat z maskami teatralnymi promujący Festiwal