MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Guido

pomarańczowo-brązowy plakat informujący o spotkaniu dla mieszkańców dzielnicy Guido

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY GUIDO
12 września 2023, godz. 17.00

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka Szulik serdecznie zaprasza mieszkańców dzielnicy Guido na spotkanie poświęcone aktualnym sprawom dzielnicy oraz miasta.

brązowo-pomarańczowy plakat informujący o spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Guido