MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

Projekty krajowe

Informacja o projekcie

Drukuj PDF

Projekt  pn.  „Zarządzanie energią w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme) część  V – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Na podstawie umowy dotacji nr 103/2015/Wn-12/OA-TR-KU/D zostały wykonane prace termomodernizacyjne służące zmniejszeniu zużycia energii w:

- budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul Dorotki 3,
- budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23,
- budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 114,
- budynku Małej Sali w Parku Hutniczym 11.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową
o dofinansowanie wynosi: 1 960 862,63 PLN,
w tym wartość dofinansowania zgodnie z umową: do 1 453 293,36 PLN.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu:
30.09.2016 r.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu:
31.12.2017 r.