MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

ZP/MOK/5/2015 „Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Parku Hutniczym 11"


Nazwa zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Parku Hutniczym 11"

PLIKI DO POBRANIA:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Dokumentacja techniczna

4) Informacja nr 1 o zapytaniach do treści SIWZ z dnia 24.09.2015
5) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 24.09.2015
6) Zmieniony przedmiar robót (architektura) - 24.09.2015
7) Zmieniony projekt (architektura) - 24.09.2015

8) Karty techniczne wyrobów

9) Informacja nr 2 o zapytaniach do treści SIWZ z dnia 28.09.2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
PLIKI DO POBRANIA:
10) Treść informacji z dnia 6.11.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
PLIKI  DO  POBRANIA:
11) Treść ogłoszenia z dnia 16.11.2015r.