MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

contrast
fb
yt

Ścieżka powrotu

ZP/MOK/3/2016 „ Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej"


Nazwa zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1"

 

PLIKI DO POBRANIA:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Dokumentacja techniczna

4) Zestawienie z otwarcia ofert 9.11.2016r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
PLIKI DO POBRANIA:
5) Treść informacji z dnia 23.11.2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
PLIKI  DO  POBRANIA:
6) Treść ogłoszenia z dnia 06.12.2016r.